You are here

Dutch

  • Sharebar
Eindverslag Evaluatiecommissie Justitiële Rijkswetten

Ter uitwerking van deze bepalingen hebben de ministers van (Veiligheid en) Justitie van de vier landen van het Koninkrijk besloten dat de Rijkswetten door de vier landen gezamenlijk en integraal worden geëvalueerd.

Publication Date: 
Monday, September 14, 2015
Regionale Migratie En Integratie Op Curaçao

In het Caribisch gebied en ook op Curaçao leven mensen met veel verschillende achtergronden met roots in (ei)landen dichtbij of ver weg en met verschillende culturele achtergronden. Op Curaçao heeft de multiculturele samenstelling van de bevolking haar oorsprong in het verleden maar in toenemende mate ook in het heden.

Country:

Publication Date: 
Thursday, August 28, 2014
CFT Jaarverslag 2013

Stabiele overheidsfinanciën zijn essentieel voor het herstel van de economie. Na de gezondmaking van de overheidsfinanciën in Curaçao wordt economisch herstel voor 2014 verwacht, maar het is te vroeg om nu al te speculeren over lastenverlichtingen of nieuwe uitgaven. In Sint Maarten hebben de...

Country:

Publication Date: 
Wednesday, March 26, 2014
VBC Newsletter -January 2014

Duurzame economische groei en daarmee werk en inkomen staat en valt met het hebben van een goed functionerend overheidsapparaat.
In oktober 2013 verklaart de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) dat het overheidsapparaat al jaren achteruitgaat en anno 2013 niet...

Country:

Publication Date: 
Wednesday, January 22, 2014
VBC Newsletter -December 2013

Herstel van het vertrouwen is het centrale thema welke de voorzitter van de VBC bij de traditionele eindejaar lunch van de vereniging heeft aangesneden.
Vertrouwen is nodig om de broodnodige productieve investeringen van de grond te krijgen. Slechts op deze wijze kan duurzame economische...

Country:

Publication Date: 
Sunday, December 29, 2013
Plan Van Aanpak Isla Raffinaderij

Vooralsnog leidt dit tot het bewandelen van 2 paden: activiteiten die leiden tot moderniseren van de raffinaderij en activiteiten betreffende voorbereiding van sluiting, ontmanteling en herinrichting.
De bijna 100 jaar oude olieraffinaderij, de Isla Raffinaderij, is van grote betekenis...

Country:

Publication Date: 
Wednesday, May 30, 2012
“Terugblik Op De Toekomst: De Verdere Ontwikkeling Van  Corporate Governance In Curaçao”

Dat corporate governance leeft is wel duidelijk. In al haar complexiteit weerspiegelt ook dit onderwerp de tijdgeest.
De titel van mijn bijdrage vraagt enige toelichting. Iedereen snapt dat een terugblik op wat nog moet komen, namelijk de toekomst, niet mogelijk is. Ik doe dus alsof ik...

Country:

Publication Date: 
Thursday, February 21, 2013
VBC Newsletter -November 2013

De ervaring toont aan dat hoe eenvoudiger en simpeler een systeem des te effectiever en efficiënter het functioneert, des te begrijpelijker het wordt ervaren en des te groter de kans op maatschappelijke aanvaarding.

Terecht heeft dit ervaringsfeit jaren als basis...

Country:

Publication Date: 
Friday, November 29, 2013
Subscribe to RSS - Dutch